Contact

Openingstijden

Onze school hanteert een pedagogisch deurbeleid ter bescherming van de veiligheid van onze kinderen.

De ouders van onze kleuters kunnen hun kinderen naar de klas brengen.

De kinderen vanaf groep 3 worden in principe bij de start van de dag door ons op het schoolplein opgehaald en aan het eind van de dag worden de kinderen op het schoolplein opgehaald.  

Bezoekers zijn welkom op afspraak. We vragen ouders en bezoekers om na hun afspraak de school te verlaten. We hebben oog voor de geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen en hebben graag overzicht binnen onze school.

  We waarderen uw begrip en medewerking.

Vragen?

Voor snelle antwoorden op veelgestelde vragen, bekijk de FAQ-sectie hieronder.

Zit uw vraag er niet tussen? Gebruik dit contactformulier hiernaast.

Onze eerste reactie kunt u binnen 5 werkdagen verwachten.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam

Vraag & antwoord

Het klopt dat we voor dit schooljaar een toelatingsstop hebben. We waarderen de interesse in onze school en het vertrouwen dat ouders in ons stellen. Hoewel we op dit moment niet de plaatsing kunnen bieden die ouders willen, hopen we dat onze inspanningen om ons aanbod te vergroten worden gewaardeerd. 

We kunnen nu nog niet zeggen hoe lang de plaatsingsstop duurt. Deze maatregel geldt zolang we geen extra personeel kunnen aantrekken en geen extra ruimtes ter beschikking krijgen van de gemeente. Als u uw kind aanmeldt, wordt deze op de wachtlijst geplaats. We houden u twee maal per jaar op de hoogte van het perspectief is. We verwachten dat we aanstaand schooljaar geleidelijk kinderen kunnen plaatsen, maar er zullen ook groepen zijn waar dat voor langere tijd niet of nauwelijks mogelijk is.

In onze schoolgids vindt u terug welke lessen we geven en hoeveel uur we hieraan besteden. 

Naast het reguliere lesprogramma is Tarieq begonnen met het aanbieden van een buitenschoolse activiteit: Leren met LEGO. U kunt hier mee informatie over krijgen van de leerkracht van uw kind. 

In deze workshop leren  leerlingen van groep 3, 4, en 5 in groepjes van 2 aan de slag gaan met het Lego education Spike essential set en SPIKE app.  Op deze speelse wijze leren de leerlingen meer over programmeren en de programmeertaal Scratch.

De workshop vindt in de periode februari tot medio april (m.u.v. de vakanties) elke maandag plaats in sha Allah.

Tarieq moedigt ouderbetrokkenheid aan en biedt verschillende mogelijkheden voor ouders om deel te nemen, zoals ouderavonden, ouderraad en vrijwilligerswerk tijdens schoolactiviteiten.

Voor informatie over aanmeldingsprocedures en inschrijvingen kunt u onze site raadplegen of contact opnemen met de schooladministratie op het telefoonnummer 0402460356. Op dit moment kent de school helaas een plaatsingsstop. Als u toch uw kind bij ons wilt aanmelden, dan kan dat. We plaatsen uw kind dan op de wachtlijst.

Voor verlofaanvragen voor korte termijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de schooladministratie en het daarvoor bestemde formulier invullen. Dit is ook mogelijk via de pagina verlof aanvragen.
Voor langdurig verlof dient u contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont. U ook kunt een rechtstreekse aanvraag versturen via de pagina verlof aanvragen.

Ja, Tarieq biedt cursussen aan voor ouders over samenhangend opvoeden, gericht op het versterken van ouder-kindrelaties en effectieve opvoedingsstrategieën.

Als u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met de betreffende leerkracht, de schoolleiding of gebruik maken van het klachtenformulier dat beschikbaar is op de pagina klachten.

Op de website van Tarieq is een overzicht beschikbaar met een lijst van alle leerkrachten, zodat u gemakkelijk contact met hen kunt opnemen indien nodig. Bekijk de pagina team.

Naar alle waarschijnlijkheid openen we in 2027 de deuren van onze tweede school inshaaAllah. We verwachten dat deze nieuwbouwschool plaats biedt aan ongeveer 311 leerlingen. 

Het gebouw wordt meer dan een school; het is een SPIL-centrum waar spelen, integreren, en leren centraal staan. Dit centrum is speciaal ontworpen om onderwijs, opvang, en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 12 jaar te combineren, inclusief peuterwerk, kinderopvang, en jeugdgezondheidszorg.

Nee, dit kan school niet. Leerlingenvervoer loopt buiten school om. U kunt een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer bij uw gemeente.

U kunt uw kind ziekmelden door een Parro-bericht naar de leerkracht van uw kind te sturen. Hierin zet u dat uw kind ziek is en hoe lang u verwacht dat het herstel gaat duren. Moge Allah uw kind voorspoedig genezen. Ameen!