Onze school

Tarieq ibnoe Ziyad is de eerste islamitische basisschool, die de deuren heeft geopend in Nederland.

Wat ons drijft en beweegt

Onze school, Tarieq Ibnoe Ziyad, kenmerkt zich door een diepgewortelde drang om te leren, de wereld om ons heen te ontdekken en te begrijpen, en samen met anderen een positieve impact te maken. 

We kijken naar de wereld vanuit een breed en inspirerend perspectief, waarbij we constant op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en kansen.

We laten ons leiden door de rijke geschiedenis van het vroegere islamitische Andalusië. Hier was al vroeg sprake van een diep inzicht in de mogelijkheden van harmonie tussen verschillende volkeren en religies. Deze periode in de geschiedenis was getuige van wereldse poëzie, adembenemende architectuur, inspirerende literatuur en grensverleggende wetenschap, allemaal bijdragend aan een rijke, gedeelde cultuur.

Van de achtste tot de veertiende eeuw was het islamitische rijk op zijn hoogtepunt. Hier werden Arabische, Indiase, Perzische, Byzantijnse en de Europese culturen samengebracht, en hun wetenschappelijke tradities met elkaar verweven. Hoewel niet alle wetenschappers in dit rijk islamitisch waren, werden hun bijdragen erkend als onderdeel van de islamitische wetenschap, vanwege de gemeenschappelijke cultuur die hen bond. Gedurende deze tijd was de islamitische wetenschap de meest geavanceerde ter wereld.

Onze missie

We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin we, vanuit onze basiswaarden, op een betekenisvolle manier invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en richting geven aan onze leerlingen. Dit doen we niet alleen door de inhoud van ons onderwijsprogramma, maar ook door de manier waarop we ons burgerschapsonderwijs invullen.

Ons doel

We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige schoolloopbaan. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en streven ernaar om de juiste zorg en ondersteuning te bieden waar nodig. We stimuleren een pedagogische aanpak op maat, omdat we begrijpen dat iedereen uniek is.

We richten ons niet alleen op academische prestaties, maar ook op sociale en persoonlijke ontwikkeling. We streven ernaar om een evenwicht te bereiken tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Ons doel is om onze leerlingen aan te moedigen en te begeleiden om (goede) burgers en mensen te worden, zowel binnen als buiten de school.

Medezeggenschap en ouderraad

Onze school Tarieq Ibnoe Ziyad heeft een medezeggenschapsraad (MR) en een betrokken ouderraad. Klik hieronder voor meer informatie over onze organisatie.

Meer weten over de school?

Leer de school en de persooneel kennen.

Transformatief handelen

De kwaliteit van het contact staat centraal in onze school. We geloven dat goed contact de basis is voor tactvol pedagogisch handelen. Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van het contact, maar ook om de benadering, de aanwezigheid van ons personeel, en hoe zij interacties aangaan en kinderen uitnodigen.

We zijn alert op pesten en grensoverschrijdend gedrag. Alle leerlingen kunnen op onze school rekenen op zinvolle begeleiding. We oefenen regelmatig sociale vaardigheden en onze leerkrachten zijn voorbereid om te handelen bij pestgedrag of agressie. We hebben ook een anti-pest coördinator en houden regelmatig tevredenheidsonderzoeken onder onze leerlingen om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.