Partners

Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met partners ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. We zoeken dit actief op en streven naar verbinding op diverse terreinen, zowel binnen en buiten de school.

Korein

Op onze locatie hebben bieden we met onze partner Korein peuteronderwijs aan voor kinderen vanaf 27 maanden tot 4 jaar. Als basisschool en peuterspeelzaal werken we intensief samen aan een doorgaande leerlijn. Ouders worden actief betrokken bij het leer-en ontwikkelingsproces van hun peuter.

Doordat de peuterspeelzaal met hetzelfde observatiesysteem werkt als wij, is er een doorgaande lijn. Uw kind gaat bij onze kleuters verder waar het bij de peuters gestopt is.

Kinderen willen veel leren. Elk kind ontwikkelt zich natuurlijk in zijn/haar eigen tempo. De leidsters en leerkrachten bieden de kinderen de gelegenheid om allerlei ervaringen op te doen die passen bij hun ontwikkeling. Met elkaar zorgen we ervoor dat jouw kind op een fijne manier kan opgroeien. Voor meer informatie kijk dan op de website van