Verlof aanvragen

Verlof buiten schoolvakanties is uitzonderlijk en aan strikte regels gebonden. Voor gedetailleerde informatie, verwijzen we u naar onze brochure over (bijzonder) verlof

Hoe vraagt u verlof aan?

  • Aanvraagformulier: Voor het aanvragen van verlof, vul het aanvraagformulier voor verlof volledig in.
  • Indieningstermijn: Dien de aanvraag ruim op tijd in, bij voorkeur acht weken voor de gewenste verlofperiode.
  • Ondersteunende documenten: Voeg relevante documenten toe die uw aanvraag ondersteunen (zoals werkgeversverklaringen of medische verklaringen).

Basisregels voor verlofaanvraag:

 1. Leerplicht: Alle kinderen zijn leerplichtig en mogen daarom niet zomaar van school wegblijven.
 2. Uitzonderingen: In geval van ‘gewichtige omstandigheden’ of bijzondere situaties kan er soms een uitzondering gemaakt worden.

 

Besluitvorming:

  • De schoolleider of leerplichtambtenaar beoordeelt uw aanvraag individueel.
  • U ontvangt schriftelijk bericht over de beslissing.

Niet eens met het besluit?

 • U kunt bezwaar aantekenen binnen zes weken na de beslissing.

Voor meer informatie of hulp bij het aanvraagproces, kunt u contact opnemen met de schoolleider of de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Verlof voor maximaal 10 schooldagen

De schoolleider behandelt en beoordeelt deze aanvragen voor verlof.

Dit geldt voor vakantieverlof (LPW art 11 f) alsook voor verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art 11 g).

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Gegevens van uw zoon/dochter

Naam
Geboortedatum

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens ouders/verzorgers
Postcode & plaats
Ik ben de ... van het kind

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden[en]:

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden[en]:
*Na het aanvinken van de juiste keuze, vul de reden in het blok hieronder...

Periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd:

Kies de dagen waarvoor u verlof voor wilt aanvragen.

Verlof langer dan 10 dagen.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en behandelt aanvragen voor extra verlof voor meer dan tien schooldagen.

Voordat de ambtenaar een beslissing neemt, overlegt deze altijd met de schoolleider.

Dit geldt alleen voor verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art 11 g).

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Gegevens van uw zoon/dochter

Naam
Geboortedatum

Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens ouders/verzorgers
Postcode & plaats
Ik ben de ... van het kind

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden[en]:

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden[en]:
*Na het aanvinken van de juiste keuze, vul de reden in het blok hieronder...

Periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd:

Kies de dagen waarvoor u verlof voor wilt aanvragen.