Privacy verklaring

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen die deze website bezoeken. We verwerken daarnaast persoonsgegevens van leerlingenmedewerkers en derden zoals sollicitanten, stagiairs, vrijwilligers en leveranciers. Deze privacyverklaring richt zich op de bezoekers van de website van IEZO. Voor meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens van deze specifieke doelgroepen klikt u op de genoemde links.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe verzamelen wij die?

Bij aanmelding voor nieuwsbrief of bijeenkomst ontvangen wij persoonsgegevens als e-mailadres en naam. Dit gebeurt ook bij het sturen van een e-mail of bij een andere contactmanier, het zetten van informatie op onze website, Facebook , Linkedin, Instagram of Twitter. IEZO legt alleen gegevens vast die nodig zijn om contact op te kunnen nemen.
 
IEZO verzamelt ook gegevens bij website bezoek. Dat doen wij door middel van cookies. Bij website bezoek worden een aantal cookies opgeslagen op de eigen computer. Dit doen we om de website zo goed mogelijk te laten werken en meer te leren over de manier waarop onze website wordt gebruikt. Lees hiervoor onze cookieverklaring. Bij het eerste bezoek van onze website geven we voorlichting over het gebruik van cookies op onze website.

3. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat de IEZO-website goed en gemakkelijk te gebruiken is. Of om de IEZO-nieuwsbrief te versturen op verzoek. Ook gebruiken we de gegevens om vragen, klachten en onenigheid af te handelen. Tevens zorgen we ervoor dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

4. Wat doen wij nooit met persoonsgegevens? 

Wij gebruiken persoonsgegevens nooit voor een commercieel doel. We sturen bijvoorbeeld nooit reclame of aanbiedingen van andere organisaties. Ook verkopen wij geen persoonsgegevens aan derden. Er kijkt altijd een medewerker naar een besluit, wij laten nooit een systeem een besluit nemen op basis van persoonsgegevens.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens? 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende personen of organisaties:  

  • het bedrijf dat mailings voor ons verstuurt of een bureau dat onderzoek voor ons doet;
  • het bedrijf dat onze website host.

Geven wij jouw persoonsgegevens aan leveranciers? Dan vragen wij leveranciers eerst een overeenkomst te tekenen. Hierin maken we afspraken zodat zij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en jouw persoonsgegevens goed beveiligen.   
 
Soms is het wenselijk om persoonsgegevens te delen met onze scholen wanneer blijkt dat uw vraag of opmerking daar aan het juiste adres is.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

We verzamelen persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen. Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan tot wanneer het doel is bereikt of zolang we uw toestemming hebben. Dit laatste geldt voor het verzenden van de nieuwsbrief. 

7. Welke rechten heeft u op uw gegevens?

Het is mogelijk om inzage te hebben in eigen gegevens, deze aan te vullen en/of te verbeteren. Ook is het mogelijk om te vragen om de eigen gegevens te verwijderen en eerder gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op (zie bovenstaande contactgegevens).

8. We behandelen gegevens zorgvuldig 

We beveiligen persoonsgegevens conform de stand van de huidige techniek. Alleen IEZO-medewerkers die gegevens nodig hebben voor hun functie mogen deze inzien. Mochten er vragen zijn over de beveiliging neem dan contact met op met ons of onze functionaris gegevensbescherming.

9. Deze privacyverklaring wordt periodiek geëvalueerd en gewijzigd

Wanneer IEZO deze privacyverklaring aanpast komt daar geen melding van. Kijk daarom regelmatig op deze pagina.

10. Overige vragen en klachten

Wanneer deze privacyverklaring vragen oproept of andere zaken onbeantwoord laat is het mogelijk om contact op te nemen met IEZO via bovenstaande contactgegevens. Mocht u  onverhoopt een klacht hebben dan ook graag contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.


Als dat onverhoopt niet mag baten, bestaat er het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
Stichting IEZO 
Postbus 1890
5602 CB EINDHOVEN
 
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: 
Dhr. drs. Ing. M. Vermaas, directie@iezo.nl